/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

Peräisten kosteikko; entinen Paskajärvi

Suunnitellut toimet tähtäävät valumahuippujen aiheuttaman ravinnekuormituksen pidättämiseen ja kohteen monimuotoisuuden ylläpitämiseen.

Paskajärven mahdollista virkistyskäyttöä on myös haluttu hieman kohentaa.

Paskajärvi sijaitsee Naantalin Otavan saaressa Nuikonlahden valuma-alueella.

Paskajärven valuma-alue on pinta-alaltaan 2,13 km2 ja valuma- alueesta noin 33 prosenttia on peltoa. Paskajärven pinta-ala on hieman alle 9 hehtaaria, josta avonaista ruovikkoaluetta on noin 2,7 hehtaaria. Järvi on vuosien saatossa kasvanut umpeen ja sitä on nopeuttanut järvellä tehdyt ojitukset.

Turun AMK laati tarkan toimenpideselityksen kosteikolle vuonna 2014 ”Rymättylän Nuikonlahden Paskajärven kosteikkosuunnitelma”, työnimeltään Peräisten kosteikko. Kosteikon rahoitus varmistui kesällä 2016 ja kaivuutyöt aloitettiin syksyllä 2016. Kosteikon virallisena valvojana on toiminut Turun AMK:n Heli Kanerva-Lehto. Kaivuutyön suoritti Tmi Esa Koskinen.

Rahoitus saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Saaristomeren suojelurahastolta.Kopterikuvat Vesa Ritvanen/Indigovisio


Kosteikkoa katsomassa 2018

Kosteikkoretki sujui leppoisissa tunnelmissa. Kiinnostusta oli mukavasti. Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Bang kertoi kosteikon vaiheet alusta nykyhetkeen asti. Pekka Viljainen selvitteli viimeisten vedenlaaturaporttien tuloksista; Nuikonlahden kannalta Leikkistenjärven tila on hälyttävän huono.


Asiasta kiinnostuneita Peräisten kosteikolla.

Elokuussa 2018 vettä on vähän kosteikossa. Kasvit kasvavat runsaina ja vesi on kirkasta.
Kosteikolla kasvaa jo niin paljon osmankäämiä, että veden virtaaminen on vaarassa estyä. Osmankäämiä leikattiin alkusyksystä 2019.Syksyllä 2020 piti kasvustoa poistaa kaivinkoneella. Kosteikko oli lähes umpeenkasvanut.

 

 

 
Jälleen  näkyy vettä !


Rakennettiin silta, jotta kosteikon ympäri pääsisi kävelemään.


Myös vesaikkoa poistettiin.


Urakoitsijoiden lisäksi talkootyötä on tarvittu. Pekka Viljaisella kertyi tästäkin viikon työtunnit täyteen. Mutta tulosta kelpaa käydä katsomassa.